ภาคโรตารี 3350: โรตารี มุ่งมั่น สร้างสรรค์

ภาคโรตารี 3350: ประกอบไปด้วยสโมสรโรตารี 104 สโมสร ใน 13 จังหวัดภาคกลางของประเทศไทย และรวมอีก 2 สโมสรในประเทศพม่า และอีก 6 สโมสรในประเทศกัมพูชา รวมทั้งภาคมี 110 สโมสร

สำหรับ 13 จังหวัดในภาคกลางนั้น คือ กรงุเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี อยูธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี นครสวรรค์ นครนายก สระบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์

ด่วน!!! ดาวน์โหลดใบสมัคร RYLA คลิ๊กที่นี่

 

บริการต่างๆของสโมสรโรตารี

สโมสรโรตารีให้บริการโครงการบำเพ็ญประโยชน์ และโปรแกรมพัฒนาทักษะ ความรู้ ภาวะผู้นำ ให้บริการแก่ชุมชนที่สโมสรตั้งอยู่

สโมสรโรตารีให้บริการโครงการบำเพ็ญประโยชน์ที่มุ่งเน้น 6 แนวทาง

  • บริการโดยไม่หวังผลตอบแทน

สโมสรโรตารีมีโปรแกรม สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอยู่หลายอย่าง

  • บริการโดยไม่หวังผลตอบแทน

เป็นสโมสรของคนหนุ่มสาว อายุ 18-30 ปี เพื่อพัฒนาทักษะ ภาวะผู้นำ และทำประโยชน์ให้กับชุมชนท้องถิ่น

  • บริการโดยไม่หวังผลตอบแทน

เป็นสโมสรของเยาวชน อายุ 12-18 ปี เพื่อเรียนรู้โลกกว้าง และทำประโชน์ให้กับชุมชนท้องถิ่น

  • บริการโดยไม่หวังผลตอบแทน

ศูนย์ข่าวกิจกรรม ภาคโรตารี 3350