โปรแกรมส่งเสริมสันติภาพ ทักษะ ภาวะผู้นำ บริการโดยไม่หวังผลตอบแทน

โปรแกรมต่างๆของโรตารีจะสร้างสรรค์พัฒนาให้เกิดผู้นำรุ่นใหม่ การจัดหาทุนเพื่อทำให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นและมีสันติภาพ โปรแกรมต่างๆของเรานอกจากจะให้บริการแก่สมาชิกของสโมสรโรตารีแล้วยังให้บริการแก่สุภาพชนทั่วไปอีกด้วย มาเรียนรู้กันว่าท่านจะมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้แก่ชุมชนของท่านร่วมกับโรตารีได้อย่างไร


 • Programs - Rotary Peace Fellowships.jpg
  ทุนสันติภาพโรตารี - สันติภาพและการแก้ไขข้อขัดแย้ง ในแต่ละปี มูลนิธิโรตารีได้มอบทุนการศึกษาให้ผู้รับทุนสันติของโรตารีมากถึง 100 คน เข้าร่วมในโปรแกรมระดับปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรที่...

 • Programs - Rotary Youth Leadership Awards (RYLA).jpg
  19-22 Oct 17 RYLA (Rotary Youth Leadership Awards)ขอเรียนเชิญ มวลมิตรโรแทเรียน ร่วม พิธีเปิด พีธีปิดและเยี่ยมชมกิจกรรม การอบรม RYLA201719-22 ตุลาคม 2560ตามโปแกรม ที่แนบมาโปรดยืนยัน...

 • Programs - Rotary Community Corps.jpg
  กลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี (RCC) เป็นกลุ่มบุคคลผู้ซึ่งมีความมุ่งมั่นในการที่จะทำให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นด้วยโครงการบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆพวกเขาวางแผนและร่วมกันทำโครงการต่างๆในชุมช...

 • Programs - Grants.jpg
  Rotary members contribute their skills, expertise, and resources to help solve some of the world’s toughest problems. From providing clean water to promoting peace worldwide, Rotar...

 • Programs - Scholarships.jpg
  The Rotary Foundation and clubs invest in our future leaders and philanthropists by funding scholarships for undergraduate and graduate study. Read more..........

 • Programs - Rotary Youth Exchange.jpg
  Rotary Youth Exchange builds peace one young person at a time. Students learn a new language, discover another culture, and truly become global citizens. Exchanges for students 15 ...

 • Programs - New Generations Service Exchange.jpg
  New Generations Service Exchange is a short-term, customizable program for university students and young professionals up to age 30. Participants can design exchanges that combine ...

 • Rotary Friendship Exchange 003.jpg
  Experience different cultures and build international friendships through Rotary Friendship Exchange Friendship Exchange is an international exchange program for Rotary members and...