ข่าวกิจกรรมโรทาแรคท์

เรียน คณะอนุกรรมการโรตาแรคท์ ทุกท่าน

ผมได้แบ่งสโมสรโรตาแรคท์ ในภาค3350 เพื่อให้ทุกท่านกำกับและดูแล ให้คำแนะนำปรึกษา ตามรายละเอียดแนบครับ

ช่วงนี้จะมีงานสถาปนาฯ คณะกรรมการบริหารสโมสร ขอความร่วมมือจากท่านเข้าร่วมฯให้เกียรติและให้กำลังใจ โดยเฉพาะสโมสรโรตาแรคท์ที่ท่านดูแล ครับ