โรตารีสากล

โรตารี เป็นองค์กรเครือข่ายทั่วโลก ประกอบด้วยกลุ่มชนกว่า 1.2 ล้านคน ที่มีจิตอาสาจากชุมชนท้องถิ่น เพื่อนของพวกเขา ผู้นำจากหลากหลายวิชาชีพ และนักแก้ปัญหา มาร่วมกันสร้างสรรค์ความคิดและร่วมกับผู้นำในชุมชน เพื่อทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้น ทั้งในชุมชนของพวกเขาเองและในชุมชนของเพื่อนของพวกเขา


โครงสร้างของเราประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ

1. สโมสรโรตารี 

2. โรตารีสากล

3. มูลนิธิโรตารี

 
โรตารีมีสโมสรกว่า 32,000 แห่งในกว่า 200 ประเทศและเขตภูมิภาค สโมสรโรตารีไม่ข้องเกี่ยวการเมือง ศาสนา เปิดกว้างแก่ทุกวัฒนธรรมเชื้อชาติและลัทธิความเชื่อของแต่ละบุคคล สมาชิกของสโมสรโรตารีถูกเรียกขานกันว่าโรแทเรียน มุ่งการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ยกระดับมาตรฐานจริยธรรมในทุกสาขาอาชีพให้สูงส่ง ช่วยเสริมสร้างมิตรไมตรีจิตและสันติสุขในชุมชนทั่วโลก
 

มูลนิธิโรตารีของโรตารีสากลเป็นองค์กรที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร ส่งเสริมความเข้าใจทั่วโลกผ่านโครงการบำเพ็ญประโยชน์ โปรแกรมการศึกษาในต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และขจัดโรคโปลิโอ 

คลิกที่นี่ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรตารีสากลและมูลนิธิโรตารี


  • ประวัติโรตารีในประเทศไทย สองทศวรรษหลังจากโรตารีได้ถือกำเนิดขึ้นในนครชิคาโก สหรัฐอเมริกา เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2448 (ค.ศ.1905) ในบริเวณภาคพื้นแหลมทอง โรตารีได้ไปเริ่มก่อตั้งสโมสร...

  • การเติบโตของโรตารีในภาคพื้นแหลมทองและประเทศไทย พ.ศ.2474 (ค.ศ.1931) ในภาคพื้นแหลมทองแถบนี้ มีสโมสรโรตารีอยู่ทั้งสิ้น 8 สโมสร รวมทั้งสโมสรโรตารีกรุงเทพด้วย โรตารีสากลจึงจัดให้สโมสรทั...

  • RCT0315_re.jpg
    ศูนย์โรตารีในประเทศไทย (Rotary Centre in Thailand) เป็นศูนย์ประสานงานของสโมสรโรตารี ภาค 3330, 3340, 3350 และ 3360 ก่อตั้งจากมติที่ประชุมใหญ่ภาค 3350 และ 3360 (ขณะนั้นมีเพียง 2 ภาค)...


  • ผู้ว่าการภาค นครินทร์ รัตนกิจสุนทร ปี 2561-62 โรตารี ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ ภาคโรตารี 3350

  • การจัดหาทุนของสโมสรโรตารี โดยทั่วไปแล้วสโมสรโรตารีชอบที่จะระดมทุนเพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการบำเพ็ญประโยชน์ในะรหว่างสมาชิกของสโมสรและเพื่อนของสมาชิก รวมทั้งผู้สนับสนุนและผู้บริจาคเพื่...