การเติบโตของโรตารีในภาคพื้นแหลมทองและประเทศไทย

การเติบโตของโรตารีในภาคพื้นแหลมทองและประเทศไทย

พ.ศ.2474 (ค.ศ.1931) ในภาคพื้นแหลมทองแถบนี้ มีสโมสรโรตารีอยู่ทั้งสิ้น 8 สโมสร รวมทั้งสโมสรโรตารีกรุงเทพด้วย โรตารีสากลจึงจัดให้สโมสรทั้งแปดแห่งได้เข้าอยู่ในภาคเดียวกัน คือ "ภาคโรตารี บี" ซึ่งในขณะนั้นมีสภาพเป็นเพียง "ภาคโรตารีชั่วคราว" (Provisional District "B") อยู่ชั่วเวลาหนึ่ง 

อ่านต่อ...........

 

  • โรตารี เป็นองค์กรเครือข่ายทั่วโลก ประกอบด้วยกลุ่มชนกว่า 1.2 ล้านคน ที่มีจิตอาสาจากชุมชนท้องถิ่น เพื่อนของพวกเขาผู้นำจากหลากหลายวิชาชีพ และนักแก้ปัญหามาร่วมกันสร้างสรรค์ความคิดและร่...

  • ประวัติโรตารีในประเทศไทย สองทศวรรษหลังจากโรตารีได้ถือกำเนิดขึ้นในนครชิคาโก สหรัฐอเมริกา เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2448 (ค.ศ.1905) ในบริเวณภาคพื้นแหลมทอง โรตารีได้ไปเริ่มก่อตั้งสโมสร...

  • RCT0315_re.jpg
    ศูนย์โรตารีในประเทศไทย (Rotary Centre in Thailand) เป็นศูนย์ประสานงานของสโมสรโรตารี ภาค 3330, 3340, 3350 และ 3360 ก่อตั้งจากมติที่ประชุมใหญ่ภาค 3350 และ 3360 (ขณะนั้นมีเพียง 2 ภาค)...


  • ผู้ว่าการภาค นครินทร์ รัตนกิจสุนทร ปี 2561-62 โรตารี ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ ภาคโรตารี 3350

  • การจัดหาทุนของสโมสรโรตารี โดยทั่วไปแล้วสโมสรโรตารีชอบที่จะระดมทุนเพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการบำเพ็ญประโยชน์ในะรหว่างสมาชิกของสโมสรและเพื่อนของสมาชิก รวมทั้งผู้สนับสนุนและผู้บริจาคเพื่...