ส่งเสริมสันติภาพ (Promoting Peace)

โรตารีสนับสนุนการสนทนา หรือการสื่อสารกันเพื่อสร้างความเข้าใจทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ  โรตารีให้การฝึกอบรมผู้ใหญ่และผู้นำเยาวชนให้รู้จักวิธีป้องกันและไกล่เกลี่ยความขัดแย้งและ ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่หลบหนีมาจากประเทศที่มีภัยอันตราย

ความขัดแย้งและความรุนแรงทำให้ผู้คนนับล้านต้องอพยพหนีภัยในแต่ละปี  ในจำนวนผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งรุนแรงนั้น ครึ่งหนึ่งคือเด็ก ๆ และ 90% ของผู้เสียชีวิตเป็นพลเรือน

โรตารีปฏิเสธที่จะยอมรับว่าความขัดแย้งเป็นวิถีชีวิต โครงการโรตารีให้การฝึกอบรมที่ส่งเสริมความเข้าใจและส่งเสริมให้ชุมชนมีทักษะในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

โรตารีช่วยส่งเสริมสันติภาพอย่างไร
โรตารีดำเนินการผ่านโครงการบริการต่างๆ โครงการผู้วิจัยด้านสันติภาพ (peace fellowships) และโครงการทุนการศึกษา  สมาชิกโรตารีทั้งหลายกำลังดำเนินการเพื่อหาสาเหตุหลักของความขัดแย้ง   ตลอดจนความยากจน  ความไม่เท่าเทียมกันในสังคม  ความตึงเครียดระหว่างคนต่างเชื้อชาติ  การไม่ได้รับการศึกษาและ   การกระจายทรัพยากรที่ไม่เท่าเทียมกัน  
การสร้างชีวิตใหม่
โรตารีช่วยเหลืผู้ลี้ภัยให้สามารถดำเนินชีวิตได้ในสังคมใหม่และสามารถหางานทำได้
การฝึกอบรม
เราช่วยผู้นำให้เรียนรู้วิธีการป้องกันและ วิธีการไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง
การดำเนินการของโรตารี

โรตารีสนับสนุนการสร้างสันติภาพในชุมชนและภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง

โรตารีสร้างสรรค์สิ่งดีๆในสังคมเช่น

-การปรับปรุงคุณภาพชีวิต สมาชิกโรตารีได้ก่อตั้งมูลนิธิ พีเพิล ฟอร์ พีเพิล(People for People) ซึ่งช่วยให้ครอบครัวจำนวน 10,000 ครอบครัว สามารถมีอาหาร เสื้อผ้า ค่าเช่าบ้าน ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค  ยาและสิ่งจำเป็นอื่น ๆ ได้

-สร้างความตระหนักเรื่องการกลั่นแกล้งในโรงเรียน สโมสร โรตาแรคในฟิลิปปินส์ดำเนินการรณรงค์ต่อต้านการกลั่นแกล้งในโรงเรียนเพื่อสอนเด็ก ๆ ในการจัดการกับความขัดแย้งอย่างสันติตั้งแต่อายุยังน้อย

-การคุ้มครองผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงภายในครอบครัวและการคุ้มครองครอบครัวของพวกเขา รัฐหลุยเซียนามีอัตราการเสียชีวิตจากความรุนแรงในครอบครัวสูงสุดเป็นอันดับสี่ในสหรัฐอเมริกา สมาชิกโรตารีท้องถิ่นได้แก้ปัญหานี้โดยให้ความช่วยเหลือสถานที่พักพิงของบุคคลเหล่านี้ในการจัดหาอาหาร เครื่องนุ่งห่ม การสนับสนุนด้านกฎหมายและ การให้คำปรึกษาแก่ผู้หญิงกว่า 500 คนภายในหนึ่งปี

-ในแต่ละปีโรตารีให้ทุนการศึกษาด้านสันติภาพ จำนวน 100 ทุน แก่ศูนย์สันติภาพโรตารีทั่วโลก สนใจทุนการศึกษา

-ในปัจุบันประชากรจำนวน  65 ล้าน คนต้องอพยพย้ายถิ่นที่อยู่เพื่อเอาชีวิตรอด เนื่องจากความขัดแย้งจากกลุ่มติดอาวุธ

-โรตารีได้ระดมทุนจำนวน 142 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุนสันติภาพ

-นักศึกษากว่า1,000 คนจบการศึกษาจากศูนย์สันติภาพโรตารี

-ผู้จบการศึกษาจากศูนย์สันติภาพโรตารีแล้วไปทำงานที่ใหน

-36% ทำงานกับองค์กรเอกชน

-15%ทำงานในหน่วยงานของรัฐ

-8% สอนหนังสือ

-8% กำลังเรียนต่อขั้นสูง

-8% เป็นนักวิชาการวิจัย

-6% ทำงานที่องค์การสหประชาชาติ

-3% ทำงานด้านกฎหมาย

-3% เป็นตำรวจ

-2% ทำงานด้านหนังสือพิมพ์

-1% ทำงานใน World Bank

-10% ทำงานในสาขาอื่น ๆ

Read more at RI Website