ต่อสู้กับโรคภัย (Fighting Disease)

โรตารีให้ความรู้แก่ชุมชนเพื่อหยุดการแพร่กระจายของโรคที่คุกคามชีวิตเช่น โรคโปลิโอ โรคเอชไอวี / เอดส์และโรคมาลาเรีย  โรตารีปรับปรุงและขยายการเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่มีค่าใช้จ่ายต่ำและการรักษาฟรีในพื้นที่ที่กำลังพัฒนา

แม้ว่าสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำรงชีวิต  แต่ประชากรประมาณ 400 ล้านคนทั่วโลกไม่สามารถเข้าถึงการได้รับการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน ซึ่งโรตารีถือว่าการได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีคือสิทธิของทุกคน

การเจ็บไข้ได้ป่วยทำให้ไม่มีความสุข เกิดความเจ็บปวดและความยากจนแก่ผู้คนนับล้านทั่วโลก นั่นเป็นเหตุผลที่การรักษาและป้องกันโรคเป็นสิ่งสำคัญมาก  โรตารีทำโครงการทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เช่นการตั้งคลินิกชั่วคราว ศูนย์บริจาคโลหิตและ สถานที่ฝึกอบรมในชุมชนที่ด้อยโอกาสที่ต้องต่อสู้กับโรคระบาดต่างๆและไม่สามารถเข้าถึงการได้รับการดูแลสุขภาพ  โรตารีออกแบบและสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ช่วยให้แพทย์  ผู้ป่วยและหน่วยงานภาครัฐสามารถทำงานร่วมกันได้
โรตารีช่วยต่อสู้กับโรคต่างๆได้อย่างไร
โรคหรือเชื้อโรคไม่หยุดการแพร่กระจายด้วยตัวมันเอง โรตารีให้ความรู้แก่ชุมชนเพื่อหยุดการแพร่กระจายของโรคที่เป็นอันตรายถึงชีวิต สมาชิกโรตารีมีโครงการด้านสุขภาพอยู่หลายร้อยโครงการทั่วโลกตลอดเวลา
สมาชิกของโรตารีต่อสู้กับโรคต่างๆเช่นโรคมาลาเรีย โรคเอชไอวี / เอดส์ โรคอัลไซเมอร์ โรคระบบประสาทส่วนกลางเสื่อมโรคเบาหวานและโรคโปลิโอ  มาตรการป้องกันเป็นสิ่งสำคัญซึ่งเป็นเหตุผลที่เรามุ่งเน้นไปที่การศึกษาด้านสุขภาพและ  ให้บริการการตรวจการได้ยิน การตรวจวัดสายตาและการบริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชนเป็นประจำ

โรคอัลไซเมอร์

สมาชิกโรตารีใช้ความเป็นผู้นำและประสบการณ์หลากหลายในการต่อสู้โรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมโดยการศึกษาและการทำงานร่วมกัน

ช่วยเราต่อสู้ ALZHEIMER'S

โรคมาลาเรีย

เราทุ่มเทให้กับโลกที่ปราศจากไข้มาลาเรียด้วยการรักษาและป้องกัน

ช่วยเราฃจัด โรคมาลาเรีย

โรค โปลิโอ

โรตารีทุ่มเทให้กับการขจัดโรคโปลิโออย่างถาวร สมาชิกโรตารีได้ใช้เวลากว่า 30 ปีในการต่อสู้โรคโปลิโอซึ่งขณะนี้โปลิโอเกือบจะถูกกำจัดให้หมดสิ้นไปแล้ว

ช่วยเรา ขจัดโปลิโอให้หมดสิ้นไปอย่างถาวร

การดำเนินงานของโรตารี่ที่มีผลต่อการต่อสู้โรคต่างๆ

มูลนิธิโรตารีกำลังเปลี่ยนแปลงโลกด้วยการให้ทุนโครงการและกิจกรรมต่างๆทั่วโลกและในประเทศของคุณด้วย

-โรตารีใช้เงินจำนวน 65 ล้านเหรียญเพื่อต่อสู้กับโรค

-ลดจำนวนผู้ป่วยโปลิโอได้ 99.9% ตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2528

โรตารีสร้างสรรค์สิ่งดีๆในสังคมเช่น

-ให้น้ำสะอาด: โรตารีได้ทำงานร่วมกับหุ้นส่วนในการจัดหาน้ำสะอาดให้ประชาชนชาวกานากว่า 80 เปอร์เซ็นต์ได้ใช้น้ำสะอาดเพื่อต่อสู้กับโรคหนอนกินเน่า (Guinea worm disease)

-การลดการติดเชื้อเอชไอวี: ในประเทศไลบีเรียสมาชิกโรตารีช่วยให้สตรีได้รับการทดสอบเอชไอวีในช่วงแรกของการตั้งครรภ์  และใช้การดูแล ครรภ์ก่อนคลอดเพื่อลดการติดเชื้อ HIVในเด็กแรกเกิดได้ถึงร้อยละ 95 ในช่วงสองปี

การสิ้นสุดของโรคโปลิโอ: สมาชิกโรตารีมีบทบาทสำคัญในการขจัดโรคโปลิโอให้หมดสิ้นไปจากโลก โรตารีไม่เพียงแต่พยายามที่จะขจัดโรคโปลิโอใน 122 ประเทศเท่านั้น แต่ยังได้สร้างระบบสำหรับการจัดการปัญหาสุขภาพอื่น ๆ เช่น อีโบลา

การสิ้นสุดของโรคโปลิโอตลอดกาล

โรตารีได้ดำเนินการเพื่อขจัดโรคโปลิโอมานานกว่า 30 ปีและเป้าหมายในการกำจัดโรคนี้ให้หมดไปกำลังใกล้เข้ามา  ในปี 2522 โรตารี เริ่มฉีดวัคซีนสำหรับเด็กกว่า 6 ล้านคนในฟิลิปปินส์ วันนี้มีเพียงประเทศอัฟกานิสถาน ไนจีเรียและปากีสถานเท่านั้นที่ยังมีผู้ป่วยด้วยโรคโปลิโออยุ่

ช่วยเราในการผลักดันขั้นสุดท้ายเพื่อขจัดโปลิโอไปตลอดกาล

Read More at RI Website