จัดหาน้ำสะอาด (Providing Clean Water)

การจัดหาน้ำสะอาด  การมีสุขอนามัยและสุขลักษณะที่ดี

โรตารีสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนำน้ำสะอาด การมีสุขอนามัยและสุขลักษณะที่ดีไปสู่ผู้คนมากขึ้นทุกวันโรตารีไม่เพียงแค่สร้างบ่อน้ำแต่เราแบ่งปันความเชี่ยวชาญของเรากับผู้นำชุมชนและนักการศึกษาเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการของเราจะประสบความสำเร็จในระยะยาว

น้ำสะอาดและสุขอนามัยที่ดีเป็นสิทธิมนุษยชนเมื่อผู้คนโดยเฉพาะเด็กเข้าถึงน้ำสะอาด มีสุขอนามัยที่ดี พวกเขาจะมีสุขภาพแข็งแรงและประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้น

โรตารีไม่เพียงสร้างบ่อน้ำแล้วจบแค่นั้น  สมาชิกโรตารีได้นำเรื่องน้ำสะอาด สุขอนามัย และสุขลักษณะมารวมไว้ในโครงการด้านการศึกษา เมื่อเด็กเรียนรู้เกี่ยวกับการติดต่อของโรคและการปฏิบัติเพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดี  เด็กๆจะขาดเรียนน้อยลง และเด็กเหล่านี้จะนำบทเรียนที่ได้เรียนมากลับไปสู่ครอบครัวของพวกเขา และขยายผลงานของโรตารี

โรตารีให้ความช่วยเหลือได้อย่างไร

โรตารีได้เสนอแนวทางการทำงานที่มีความท้าทายแก่มวลสมาชิกทั่วโลกโดยขอให้สมาชิกโรตารีทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและการได้รับการศึกษาของเด็กๆโดยเฉพาะเด็กผู้หญิง โดยสมาชิกโรตารีจะทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อปรับปรุงการฝึกอบรมครู  ปรับปรุงเนื้อหาการฝึกอบรม ปรับปรุงการบริการน้ำสะอาด สุขอนามัยและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขลักษณะ

เป้าหมายเรื่องน้ำสะอาด สุขอนามัย และสุขลักษณะที่ดีในโรงเรียน (WASH)

เป้าหมายที่สำคัญของ ROTARYในการพัฒนา โครงการน้ำสะอาด สุขอนามัย และสุขลักษณะ (WASH) และโครงการด้านการศึกษาอย่างยั่งยืนเป็นโครงการนำร่องที่กำลังดำเนินการอยู่ในห้าประเทศ ได้แก่ เบลีซ  กัวเตมาลา  ฮอนดูรัส  อินเดียและเคนยา

พันธมิตรระหว่างประเทศ

โรตารีได้ร่วมกับหน่วยงานของสหรัฐเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ(USAID)เพื่อดำเนินการโครงการระยะยาวที่มีความยั่งยืนต่างๆในการปรับปรุงการประปา สุขอนามัยและ สุขลักษณะในสาธารณรัฐโดมินิกัน กานา และฟิลิปปินส์

การสร้างโรงเรียนที่มีสุขภาพดี

สมาชิกโรตารีจะจัดหาน้ำสะอาดให้กับโรงเรียนของรัฐในประเทศเลบานอนทุกแห่งเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดีขึ้นและได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น

พลังของน้ำสะอาด

โรตารีสร้างสรรค์สิ่งดีๆในสังคมเช่น

-สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพัฒนากองทุนและบำรุงรักษาระบบน้ำและสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน

-ให้ชุมชนมีสิทธิเข้าถึงน้ำสะอาด สุขาภิบาลและสุขอนามัยที่ดีขึ้น

-สนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมความเข้าใจของชุมชนเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำสะอาด  ความสำคัญของสุขอนามัยและสุขลักษณะที่ดี

-สนับสนุนการศึกษาเกี่ยวกับน้ำและสุขอนามัยของผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ

-สร้างเครื่องมือและหาวิธีการที่ช่วยสนับสนุน  ประเมินและยกระดับโครงการน้ำสะอาด  การมีสุขอนามัย และสุขลักษณะของประชากรให้มีคุณภาพสูงทั่วโลก

-โรตารีหวังว่าจะสามารถจัดให้ทุกคนได้มีน้ำสะอาดใช้  มีสุขอนามัย และสุขลักษณะที่ดีถ้วนหน้าในปี 2573

-การจัดหาน้ำที่ปลอดภัยให้กับคนหนึ่งคนใช้เงินเพียง 24เหรียญสหรัฐ