ภาคโรตารี 3350

 

 

ผู้ว่าการภาค นครินทร์ รัตนกิจสุนทร 

ปี 2561-62

โรตารี ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ 

ภาคโรตารี 3350