คติพจน์และการประกาศเกียรติคุณของประธานโรตารีสากล

โรตารี: มุ่งมั่น สร้างสรรค์

เมื่อปีก่อน มีคนเพิ่งรู้จักคนหนึ่งถามผมซึ่งน่าจะเป็นคำถามง่ายๆ ว่า “โรตารีคืออะไร?” ผมอ้าปากจะตอบ และแล้วก็ปิดปากเสียทันใดด้วยตระหนักว่าไม่รู้จะเริ่มคำตอบง่ายๆตรงไหนดี ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ผมไม่ทราบว่าโรตารีคืออะไร แต่ทว่า โรตารีคือเรื่องที่ใหญ่และซับซ้อนเกินกว่าจะให้คำจำกัดความได้ เราคือองค์กรที่มีพื้นฐานหลักอันได้แก่ สมาชิกสโมสรและการบำเพ็ญประโยชน์ เราต่างอยู่ในท้องถิ่น เขตภูมิภาคและนานาชาติ เราเป็นสมาชิกของชุมชน ธุรกิจและวิชาชีพต่างๆ ซึ่งบ้างก็กำลังทำงานและเกษียณอายุแล้ว และยังคงกระฉับกระเฉงอยู่ในทุกประเทศทั่วโลก สมาชิก 1.2 ล้านคนมีเป้าหมาย ประสบการณ์และการให้ลำดับความสำคัญที่พิเศษเฉพาะอย่าง ทุกคนมีความเข้าใจเป็นพิเศษเฉพาะของตนเองเกี่ยวกับโรตารี 

สำหรับผมนั้น ไม่อาจให้คำจำกัดความโรตารีได้แค่ว่าเราคือใคร แต่จำกัดความได้ว่าเราทำอะไร จากศักยภาพที่โรตารีให้เราได้ และจากวิถีทางต่างๆ ที่เราตระหนักศักยภาพนั้นได้ในการบำเพ็ญประโยชน์ที่มีความหมายและยั่งยืน โรตารีอยู่มานานหลายรอบปีจวบจน 112 ปีแล้ว มีบางประการที่เราเปลี่ยนไปมากเนื่องจากเจริญขึ้น พัฒนามากขึ้นและปรับตัวต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของสมาชิกและชุมชนอย่างไรก็ตาม โดยพื้นฐานหลักการเรายังคงเหมือนเดิมในการเป็นองค์กรแห่งชนทั้งหลายที่พร้อมด้วยแรงปรารถนาและความสามารถที่จะทำให้ชุมชนและโลกของเราดีขึ้นกว่าเดิมได้ เราตอบคำถาม “โรตารีคืออะไร?” ได้ด้วยการกระทำของเราเอง โดยทำให้การบำเพ็ญประโยชน์ของเราดีขึ้น 

ในฐานะที่เป็นองค์กร เราย่อมตระหนักถึงความสำคัญที่จะให้โลกเข้าใจได้ว่าโรตารีคืออะไรและทำอะไรบ้าง ในขณะเดียวกัน เราก็ย่อมทราบดีว่าเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าที่เคยทำกันมาที่สโมสรต่างๆ จะให้คำจำกัดความโรตารีสำหรับสโมสรเอง ในฐานะที่เป็นโรแทเรียน เรามีความยืดหยุ่นได้มากกว่าเดิมที่จะตัดสินใจได้เองว่า เราต้องการให้สโมสรประชุม ทำงานและเจริญก้าวหน้าได้แค่ไหนอย่างไร เราเน้นการสร้างความมั่นใจได้มากกว่าเดิมว่าโรตารีตอบสนองผู้คนที่เราให้การบำเพ็ญประโยชน์กับสุภาพสตรีได้มากขึ้นและมีสมาชิกที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ เรายังทำงานหนักเพื่อมั่นใจได้ว่าโรตารียังคงเป็นองค์กรการบำเพ็ญประโยชน์ของอาสาสมัครที่เยี่ยมยอด ด้วยการเน้นการวางแผนงานระยะยาว การบำเพ็ญประโยชน์ที่ยั่งยืนและความต่อเนื่องของความเป็นผู้นำในทุกระดับ 

ในปี 2560-61 นี้นั้น เราจะตอบคำถาม “โรตารีคืออะไร?”ด้วยคติพจน์ของโรตารีที่ว่า โรตารี: มุ่งมั่น สร้างสรรค์ อย่างไรก็ดี ทุกคนย่อมเลือกที่จะให้การบำเพ็ญประโยชน์ได้ ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเราทราบดีว่าการบำเพ็ญประโยชน์จะทำให้ชีวิตผู้อื่นดีขึ้นได้ ไม่ว่าเราจะสร้างสนามเด็กเล่นใหม่หรือโรงเรียนใหม่ ส่งเสริมการรักษาพยาบาลหรือสุขาภิบาลการฝึกอบรมผู้เป็นสื่อกลางการแก้ปัญหาความขัดแย้งหรือการเป็นหมอตำแย เราต่างก็ทราบดีว่างานที่เราปฏิบัตินั้นจะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนต่างๆ ได้ทั้งนั้น ไม่ว่างานจะใหญ่หรือเล็กก็เพื่อให้ดีขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าแรงจูงใจใดๆ ก็ตามที่เรามีในการมาร่วมองค์กรโรตารี เราพบความพึงพอใจในโรตารีที่เป็นสาเหตุให้เรายังคงยืนหยัดอยู่ได้ ซึ่งนับเป็นความพึงใจที่รู้ว่า ไม่ว่าสัปดาห์ต่อสัปดาห์หรือปีต่อปี เราก็คือส่วนหนึ่งของ โรตารี: มุ่งมั่น สร้างสรรค์ นั่นเอง

เอียน ไรซ์ลีย์

ประธานโรตารีสากล ปี 2560-61

 

ดาวน์โหลดข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้