ทุนสันติภาพโรตารี Rotary Peace Fellowships

ทุนสันติภาพโรตารี - สันติภาพและการแก้ไขข้อขัดแย้ง

ในแต่ละปี มูลนิธิโรตารีได้มอบทุนการศึกษาให้ผู้รับทุนสันติของโรตารีมากถึง 100 คน เข้าร่วมในโปรแกรมระดับปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรที่มหาวิทยาลัยต่างๆ 

ผู้รับทุนจะศึกษาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุที่เป็นรากเหง้าของข้อขัดแย้งและสำรวจหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ 

ซึ่งตอบสนองความต้องการของโลกอย่างแท้จริง และมีศูนย์สันติภาพทั่วโลกดังนี้

- โปรแกรมประกาศนียบัตร 50 คน ศึกษาที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

- โปรแกรมระดับปริญาโท 50 คน ศึกษาที่

• มหาวิทยาลัย Duke และมหาวิทยาลัย North Carolina ที่ Chapel Hill สหรัฐอเมริกา

• มหาวิทยาลัย International Christian ประเทศญี่ปุ่น

• มหาวิทยาลัย Bradford ประเทศอังกฤษ

• มหาวิทยาลัย Queensland ประเทศออสเตรเลีย

 

• มหาวิทยาลัย Uppsala ประเทศสวีเดน

สนใจต้องการติดต่อเพื่อรับการทุนการศึกษา Read more............