กลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี Rotary Community Corps (RCC)

กลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี (RCC) เป็นกลุ่มบุคคลผู้ซึ่งมีความมุ่งมั่นในการที่จะทำให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นด้วยโครงการบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ พวกเขาวางแผนและร่วมกันทำโครงการต่างๆในชุมชนของพวกเขาและยังให้การสนับสนุนโครงการต่างๆของสโมสรโรตารีในท้องถิ่นของพวกเขาด้วย แต่พวกเขาไม่ใช่สมาชิกสโมสรโรตารี

มีกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีกว่า 8,500 ชุมชน ในกว่า 90 ประเทศ กลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีมีกิจกรรมที่เข้มแข็งอยู่ในทุกที่ที่มีสโมสรโรตารีตั้งอยู่ ทั้งในเขตเมืองและชนบท และทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา Read more..........

สนใจก่อตั้งกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและแจ้งทำเลสถานที่ตั้งในกล่องข้อความด้านล่าง เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ
 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ