การอบรมเยาวชนผู้นำโรตารี Rotary Youth Leadership Awards (RYLA)

19-22 Oct 17 RYLA (Rotary Youth Leadership Awards)

ขอเรียนเชิญ มวลมิตรโรแทเรียน ร่วม พิธีเปิด พีธีปิดและเยี่ยมชมกิจกรรม การอบรม RYLA2017 19-22 ตุลาคม 2560 ตามโปแกรม ที่แนบมา โปรดยืนยันเข้าร่วมงาน ภายในวันที่ 16 ต.ค. 2560

ดาวน์โหลดใบตอบรับและกำหนดการRYLA2017 คลิ๊กที่นี่


Do you have what it takes to become a dynamic leader and change not only yourself but the world?
 
Rotary Youth Leadership Awards (RYLA) is an intensive leadership experience organized by Rotary clubs and districts where you develop your skills as a leader while having fun and making connections. Read more......