สารผู้ว่าการภาค

 

ผู้ว่าการภาค

มารศี สกุลหลิว

ปี 2560-61

โรตารี มุ่งมั่น สร้างสรรค์

ภาคโรตารี 3350