สภาอตีตผู้ว่าการภาค ภาคโรตารี 3350

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 การประชุมสภาอดีตผู้ว่าการภาค 3350 ครั้งแรกของวาระนี้ มีผู้นำภาคเข้าร่วมการประชุมมากเป็นพิเศษรวม 23 ท่าน ขอขอบคุณในมิตรภาพที่แสนอบอุ่นจากทุกท่านค่ะ

อผภ.ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์
ประธานสภาอดีตผู้ว่าการภาค3350 ปี 2560-61


  • โรตารีสากลเป็นองค์กรเครือข่ายทั่วโลก ประกอบด้วยผู้นำด้านธุรกิจ สายวิชาชีพและชุมชนท้องถิ่น กว่า 1.2 ล้านคนสมาชิกของสโมสรโรตารีถูกเรียกขานกันว่า โรแทเรียนมุ่งการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อ...

  • ประวัติโรตารีในประเทศไทย สองทศวรรษหลังจากโรตารีได้ถือกำเนิดขึ้นในนครชิคาโก สหรัฐอเมริกา เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2448 (ค.ศ.1905) ในบริเวณภาคพื้นแหลมทอง โรตารีได้ไปเริ่มก่อตั้งสโมสร...

  • การเติบโตของโรตารีในภาคพื้นแหลมทองและประเทศไทย พ.ศ.2474 (ค.ศ.1931) ในภาคพื้นแหลมทองแถบนี้ มีสโมสรโรตารีอยู่ทั้งสิ้น 8 สโมสร รวมทั้งสโมสรโรตารีกรุงเทพด้วย โรตารีสากลจึงจัดให้สโมสรทั...

  • RCT0315_re.jpg
    ศูนย์โรตารีในประเทศไทย (Rotary Centre in Thailand) เป็นศูนย์ประสานงานของสโมสรโรตารี ภาค 3330, 3340, 3350 และ 3360 ก่อตั้งจากมติที่ประชุมใหญ่ภาค 3350 และ 3360 (ขณะนั้นมีเพียง 2 ภาค)...

  • ผู้ว่าการภาค มารศี สกุลหลิว ปี 2560-61 โรตารี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ภาคโรตารี 3550