ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย (Rotary Centre in Thailand) เป็นศูนย์ประสานงานของสโมสรโรตารี ภาค 3330, 3340, 3350 และ 3360 ก่อตั้งจากมติที่ประชุมใหญ่ภาค 3350 และ 3360 (ขณะนั้นมีเพียง 2 ภาค) ณ เมืองพัทยา ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2535 และเริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2535 เป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิภาคโรตารีไทย (Thai Rotary Districts Foundation)  มีที่ทำการอยู่ ณ ห้องชุดเลขที่ 75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  

          ศูนย์โรตารีฯ ทำหน้าที่ประสานงานและให้บริการแก่โรแทเรียน สโมสรและภาค, แปลเอกสารโรตารีเป็นภาษาไทย, ผลิตนิตยสารโรตารีประเทศไทย เป็นต้น  มีคณะกรรมการบริหารฯ ที่มาจากโรแทเรียนทั้ง 4 ภาคเป็นองค์บริหาร  

          หน้าที่รับผิดชอบ
          • เป็นผู้ประสานงานระหว่างสโมสร ภาคและโรตารีสากล
          • ให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ ของโรตารี
          • แปลเอกสารและบทความต่างๆ จากโรตารีสากล
          • เป็นสถานที่ประชุมสำหรับกิจกรรมต่างๆ ของสโมสรและภาค
          • ห้องสมุดซึ่งรวบรวมข้อมูลและเอกสารต่างๆ ของโรตารี
          • ให้ข้อมูล ความช่วยเหลือในเรื่องของโรตารีตามที่ได้รับการร้องขอ
          • เป็นผู้ผลิตนิตยสารโรตารีฉบับภูมิภาคอย่างเป็นทางการของโรตารีสากล

 

          ต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสามารถเป็นเพื่อนกับเราได้ที่ Facebook.com/Thai Rotary Centre  หรือติดต่อกับเราได้ที่อีเมล : info@rotarythailand.org


  • โรตารี เป็นองค์กรเครือข่ายทั่วโลก ประกอบด้วยกลุ่มชนกว่า 1.2 ล้านคน ที่มีจิตอาสาจากชุมชนท้องถิ่น เพื่อนของพวกเขาผู้นำจากหลากหลายวิชาชีพ และนักแก้ปัญหามาร่วมกันสร้างสรรค์ความคิดและร่...

  • ประวัติโรตารีในประเทศไทย สองทศวรรษหลังจากโรตารีได้ถือกำเนิดขึ้นในนครชิคาโก สหรัฐอเมริกา เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2448 (ค.ศ.1905) ในบริเวณภาคพื้นแหลมทอง โรตารีได้ไปเริ่มก่อตั้งสโมสร...

  • การเติบโตของโรตารีในภาคพื้นแหลมทองและประเทศไทย พ.ศ.2474 (ค.ศ.1931) ในภาคพื้นแหลมทองแถบนี้ มีสโมสรโรตารีอยู่ทั้งสิ้น 8 สโมสร รวมทั้งสโมสรโรตารีกรุงเทพด้วย โรตารีสากลจึงจัดให้สโมสรทั...


  • ผู้ว่าการภาค นครินทร์ รัตนกิจสุนทร ปี 2561-62 โรตารี ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ ภาคโรตารี 3350

  • การจัดหาทุนของสโมสรโรตารี โดยทั่วไปแล้วสโมสรโรตารีชอบที่จะระดมทุนเพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการบำเพ็ญประโยชน์ในะรหว่างสมาชิกของสโมสรและเพื่อนของสมาชิก รวมทั้งผู้สนับสนุนและผู้บริจาคเพื่...