อุปถัมภ์สโมสรอินเทอร์แรคท์ ( Sponsor an Interact Club)

อินเทอร์แรคท์ คืออะไร?

อินเทอร์แรคท์ คือสโมสรของเยาวชนอายุ 12-18 ปี ที่ต้องการจะเชื่อมสัมพันธ์กับคนหนุ่มสาวอื่นๆ ในชุมชนหรือ

โรงเรียน สมาชิกสโมสรอินเทอร์แรคท์สนุกสนานไปกับการทําโครงการบําเพ็ญประโยชน์ และเรียนรู้เกี่ยวกับโลกไปพร้อมกัน

สโมสรอินเทอร์แรคท์ต้องทําโครงการบําเพ็ญประโยชน์อย่างน้อย 2 โครงการในหนึ่งปี โครงการหนึ่งเป็นประโยชน์แก่ชุมชนของพวกเขา และอีกหนึ่งเพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศ 

ในขณะที่สโมสรโรตารีเป็นผู้อุปถัมภ์สโมสรอินเทอร์แรคท์ จะพึ่งพาตัวเองเป็นส่วนใหญ่ เรียกร้องการสนับสนุนด้านการเงินจากสโมสรของท่านน้อยที่สุดหรือไม่เรียกร้องเลย (ดาวน์โหลดข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ด้านล่าง)