03-08-60 สร.เมืองชัยนาท ส่งมอบกิจกรรม

วันพฤหัสบดี ที่ 3 สค. 60 สร. เมืองชัยนาท สนับสนุนโดย อผภ ชัยรัตน์ ประเสริฐล้ำ มอบเงินช่วยสร้างที่พักให้คนยากไร้ผ่านนายอำเภอหนองมะโมง จ. ชัยนาท จำนวน 21,000 บาท