08-08-60 สร.พระนารายณ์ลพบุรี 15.00 น.

วันอังคาร ที่ 8 สค. 60 เวลา 15.00 น. กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี ต่อด้วย Club Assembly และมิตรภาพสังสรรค์