19-08-60 สร.พระพุทธบาท สระบุรี 08.00 น.

  

 

ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น- 17.00 น. สร.พระพุทธบาทสระบุรี จัดกิจกรรม ROTARY DAY มหกรรมทันตกรรมสู่ชุมชน ณ ร.ร.สุธีวิทยา อ.พระพุทธบาท. จ.สระบุรี

งาน rotary day ของ สร.พระพุทธบาทสระบุรี ออกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดงาน ดูคลิปคลิ๊กที่นี่

โรตารีเดย์ที่ยิ่งใหญ่ของสร.พระพุทธบาท ทันตกรรม 60เตียง เราชาว110 คงภูมิใจในงานนี้ที่ได้ร่วมกันสนับสนุนให้สำเร็จ 

 

วันนี้ไปสอน การทำน้ำสลัดที่โรงเรียนสุธี อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี เป็นงานโรตารี่เดย์

 

 

ขออนุญาตเล่าสิ่งดีๆให้ฟังนะคะ........โดย นยก.นงนุช สอนราช

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สค.60 ที่ผ่านมา สโมสรโรตารีพระพุทธบาทสระบุรีร่วมกับมูลนิธิทันตจัดกิจกรรมROTARY. DAY  มหกรรมทันตกรรมเพื่อชุมชนขึ้นที่ร.ร.สุธีวิทยา.....

ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีมาเป็นประธานในพิธีเปิด เป็นกิจกรรมทันตกรรมแจกฟันปลอมฟรี ซึ่งเร่ิ่มมาตั้งแต่10มิ.ย. ในงานมีแพทย์ทางเลือก มีฝังเข็มจากแพทย์จีน  มีแจกแว่นสายตาอ่านหนังสือ บริการอาหารผู้มารับการรักษา กว่า1500. คน ขอบคุณผอ.ร.ร.สุธีวิทยา ที่อำนวยความสะดวกทั้งด้านสถานที่และคณะครูนักเรียน ขอบคุณสาธารณสุขอำเภอพระพุทธบาท ขอบคุณรพสต.ในเขตอ.พระพุทธบาทและขอบคุณอย่างยิ่งที่รพสต.หนองคนฑีที่สละเวลาคัดกรองผู้ร่วมโครงการรับบริการฟันฟรี ได้คนไข้ในพื้นที่ถึง31 คน ขอบคุณท่านผชภ.ประสาร. จิรชัยสกุล ประธานสมาพันธ์เดินวิ่งแห่งประเทศไทยและคณะเพื่อชารมนายก110. ทุกท่านขอบคุณ อน.นพพร. ประธานรุ่นน้องๆ ชมรมนายก112  ขอบคุณสร.ท่าเรืออยุธยา  ชุมชน ม.8 พุกร่าง อ.พระพุทธบาท ชุมชนม.9 หนองนาคอ.หนองแค. และทุกท่านที่ไม่ไดเอ่ยนาม รวมถึงสมาชิก  สร.พระพุทธบาทสระบุรีทุกท่าน.......ขอบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจให้บริการแก่ผู้ขาดโอกาสครั้งนี้. จงรวมเป็นมวลพลังที่แข็งแรง ผลักดันให้ท่านทั้งหลายประาพแต่ความสุข. ความเจริญ. ตราบนานเท่านาน....เทอญ

#1 โดย: สุรพล กิตติเวช สร.กรุงเทพ [IP: 110.77.168.xxx]
เมื่อ: 2017-08-19 19:43:07
ในวันที่19.สค.นี้ นยก.นงนุช ประธานรุ่น110 จะจัดงานโรตารีเดย์ ที่พระบาท จึงขอการสนับสนุนจากเพื่อนรุ่น110 เพื่อให้งานบำเพ็ญประโยขน์ต่อสังคมสำเร็จด้วยดี ท่านใดจะช่วยกรุณาลงชื่อต่อท้ายด้วย..

1.ผชภ.ประสาร.5000บาท.

2.อน.ปรีชา.3500บาท.

3.อน.สุรพล.2000บาท.

4.ผชภ.เกษมสิริ.2000บาท.

5.อน.เจษฏา.2100บาท.

6.อน.องอาจ.2000บาท.

7.อน.พิชัย.2000บาท

8.อน.อภิวัฒน์ 2100

9. สุรชาติ 5,000 บาท

10.นยก.ประดิษฐ์.2000บาท.

11.นยก.ทรงวุฒิ.2000บาท.

12.ผู้ว่ามารศร๊.2000บาท.

13.อน.สุเทพ.2000บาท.

14.อน.วรจักร.2000บาท.

15.อน.เบญจมาศ.2000บาท.

16. อน.หาญ1000.-บาท.

ชื่อผู้ตอบ: