12-08-60 สร.บางรัก มอบรถเข็นคนพิการ

โครงการรถเข็นคนพิการ สร.บางรัก ที่จ.ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี จำนวน 60 คันเราได้ส่งเสริมภาพลักษณ์โรตารีไปสู่ชุมชนได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์โรตารี ในปีนี้ด้วยค่ะ

เผยแพร่เมื่อ 16 ส.ค. 2017

สโมสรโรตารีบางรัก ร่วมกับมูลนิธิเซนต์โยเซฟ ,ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิทสุทธิชนยุคสุดท้าย จัดพิธีมอบรถเข็นนั่ง (วีลแชร์)แก่ผู้พิการ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี