27-08-60 งานโรตารี่เดย์ โรงพยวบาลศูนย์สุขภาพตำบลหินลาว

เชิญร่วมงานโรตารีวันเดย์ สร.เกษมราษฏร์คลองเตย ในวันอาทิตย์ที่27.สค.60 ที่โรงพยวบาลศูนย์สุขภาพตำบลหินลาว อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี เป็นสถานที่ห่างไกลความเจริญ การเดินทางมาโรงพยาบาลประจำจังหวัดลำบาก

1.มอบเครึ่องมึอแพทย์ มูลค่า 400,000บาท

2.มอบเครึ่องกีฬาและเสื้อใหั 2 โรงเรียน

3.มอบเงินให้คนยากจนและผู้ป่วยติดเตียง 10ราย

4.ทำฟันทันตกรรมให้ประชาชน

5.ตรวจเช็คสุขภาพ

6.ตัดผมฟรี

7.สอนและฝึกอาชีพ

8.แจกเสื้อ

9.เลี้ยงอาหาร ทั้งนักเรียนและประชาชนผู้ร่วมงานหลายร้อยคน