8-9 สค. 60 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภาคอีสาน

สโมสรโรตารีเกษมราชคลองเตย และสมาพันธ์พร้อมด้วยชมรมพันธมิตร ในการนำของประธานสมาพันธ์ และประธานภาค คุณปรีชา ช่วยเหลือน้ำท่วม

 

จุดที่1.บ้านพังโคน.จสกลนคร.ในความดูเเลของนายอำเภอ.ณรงค์.พอ.ทักษพล.ผบ.ที่3.กำนัน.ผู้ใหญ่บ้าน.ให้การต้อนรับ

แนะนำประธานสมาพันธ์และประธาคภาค.วัถุประสงค์ในการช่วยเหลือผู้ประสพภัย

แจกผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้จำนวน4ราย4หมู่บ้านรายละ 2000บาท

เเจกถุงยังชีพและเงินสดท่านละ500บาทคุณป้าและชาวบ้านดีใจน้ำตาไหลบางบ้านไม่มีเงินเหลือเลย

 

จุดที่2.อำเภอ.อากาศอำนวย.สกลนคร.นายอำเภอ...ผู้ใหญ่บ้าน.อากาศอำนวยให้การต้อนรับ 
แจกถุงยังชีพและเงินสดท่านละ500บาทจำนวน200กว่าท่านและผู้ป่วยผู้ยากไร้พิเศษอีก20ท่านท่านละ 1500บาท
โดยมีท่านประธานชมรมวานิชภูมิ รวมแจกด้วย 20,000บาท

 

จุดที่3.ต.นางาม.จังหวัดร้อยเอ็ด.มอบเงินช่วยโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วม.14.โรงเรียน.ชาวบ้านยากจน 30ครอบครัว.ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด คณะครู.ผู้ใหญ่บ้านต้อนรับ

ช่วยเงินสดท่านละ1000บาท ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เเละผอ.โรงเรียน14แห่ง.รับมอบช่วยเหลือโรงเรียนละ5000บาท.