30-09-60 สร.นครนายก โครงการปลูกต้นไม้

ขอเชิญชวนสมาชิกให้พา ครอบครัว ลูกหลาน สมาชิกมุ่งหวังมาร่วมกิจกรรมด้วย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 
สโมสรที่ร่วมโครงการลงทะเบียนสโมสร ละ 2,000 บาท
บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขา ฟอร์จูนน์ 2 บัญชีเลขที่ 909 709 3000
ชื่อบัญชี นางนงลักษณ์ กรีเจริญ นางสุมาลัย กองแก้ว นางสุวรรณา วิเชียร
 
1.สร.พระศรีสุริโยทัย SEP20,2017
2.สร.ธนบุรี Sep10, 2017
3.สร.พระนคร Sep27, 2017
4.สร.จตุจักร  Sep4,2017
5.สร.กรุงเทพเพลินจิต 
6.สร.พระปกเกล้าธนบุรี sep16,2017
7.สร.สัมพันธวงศ์--Sep8,2017
8.สร.กรุงเทพวภาวดี --Sep7,2017
9. สร.วังทองหลาง
10.สร.สาทร--Sep8,2017
11.สร.สวนจิตรลดา
12.สร.ลาดพร้าว Sep27,2017
13.สร.เกษมราษฎร์คลองเตย Sep16,2017
14.สร.บึงกุ่ม
15.สร หล่มสัก
16. สร. เจริญนคร Sep18,2017
17.สร. อ่างทอง--Sep8,2017
18.สร.สวนหลวง..Sep7,2017
19 สร. กรุงเทพนวมินทร์ Sep11,2017
20สร.กรุงเทพพัฒนาการ..Sep8,2017
21.สร.พระปิ่นเกล้าธนบุรี SEP16,2017
22.สร. สระบุรี..Sep8,2017
23 สร.บางปะอิน SEP16,2017
24 สร.สุขุมวิท
25 สร พญาไท Sep14,2017
26 สร.กรุงเทพ 70 Sep14,2017
27.สร.บางรัก --Sep7,2017
28สร  สระบุรีมิตรภาพ
29สร หนองแค
30 สร กรุงเทพคลองเตย --Sep6,2017
31.สร.สิงห์บุรีวีรชน Sep14,2017
32.สร.รังสิต --Sep8,2017
33. สร ราษฎร์บูรณะ Sep10,2017
34.สร.กรุงเทพตะวันออก sep8,2017
35.สร.บ้านหมี SEP16, 2017
36.สร. พระพุทธบาท sep16,2017
37.สร. พระนารายณ์ลพบุรี SEP25,2017
38.สร. พระราเมศวรลพบุรี sep16, 2017
39.สร. นครสวรรค์ SEP25,2017
40.สร. เจ้าพระยา
41.สร. สี่ แคว Sep20,217
42.สร. หนองบัว Sep11,2017
43.สร.ลพบุรี..Sep8,2017
44สร กรุงเทพเบญจสิริ Sep21,2017
45 สร.กรุงเทพบางขุนเทียน Sep20,2017
46 สร.ลุมพีนี SEP16,2017
47สร  ราชพฤกษ์ SEP16,2017
48สร กท พระรามสาม Sep16,2017
49สร  สระปทุม Sep17,2017
50 สร  นนทบุรี
51สร.สิงห์บุรี Sep21,2017
52 สร ตากสินธนบุรี SEP25,2017
53สร.บางแคธนบุรี50 sep26,2017
54สร.กท.รัตนโกสินทร์
55สร.ปทุมวันSep19,2017
56 สร นครนนทบุรี
57สร ดุสิต Sep27,2017
58 สร กรุงเทพ-รัชดา Sep27, 2017
59 สร. กท. บางนา 
60 สร นครนายก
61 สร ร่างกุ้ง
นายกพันเอกจิระ เหล่าจิรองกูร สร.นครนายก เชิญร่วมภาค 3350 และสโมสรโรตารี นายก 113
 
โครงการ "ที่ระลึก 113 ปี โรตารีสากล ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน"
 "113 Years RI Memorial: Grow Plant for Land by Rotary Green Team 3350 RI"
 
ผู้ว่าการภาค มารศี สกุลหลิว เพื่อสิ่งแวดล้อม ในปี 2560-61 ตามนโยบาย ประธานโรตารีสากล เอียน ไรซ์ลีย์ 
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.ช่วยภาวะลดโลกร้อน
2.การอนุรักษ์ รักษาป่าไม้
3.การดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
4.ลดอุณหภูมิของบรรยากาศได้ดี
5.ระบบนิเวศน์ ธรรมชาติที่สมบูรณ์
6.สามารถเขียนรายงานโครงการเพื่อสิ่งแสดล้อม สโมสรได้ ใน Club Plan
 
พันธุ์ไม้ อินทนิล(น้ำ) ออกดอกสีม่วง
 ณ บริเวณโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) จ.นครนายก
บริเวณอ่างเก็บน้ำ 
งบประมาณโครงการปลูกต้นไม้
1.ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกทั้งหมด
2.งบดูแล ในระยะ 2-3 ปี
3.กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลือนที่เพื่อชุมชนของ สโมสรโรตารีนครนายก
 
ในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 9:30 น.
 
สโมสรที่ร่วม โครงการนี้ ค่าลงทะเบียนสโมสร ละ 2,000 บาท
หากมีข้อสงสัย ติดต่อ: นย.พันเอกจิระ เหล่าจิรองกูร สร.นครนายก 062 698 9653
หรือที่ นย.วิรัตน์  งามขำ สร.พระนคร 089 826 3355 ช่วยประสานงานจะมีโปรแกรม ให้ในเร็ววันนี้..