25-08-60 สร.เมืองเพชรบูรณ์ ถนนสายดอกไม้ 13.00 น.

วันศุกร์ ที่ 25 สค. 2560 เวลา 13.00 น. ขอเชิญมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ ถนนโรตารี 113 ณ อบต.หนองแม่นา จ.เพชรบูรณ์