23-08-60 สร.หล่มสัก มอบจักรยาน 15 โรงเรียน

กิจกรรมสร.หล่มสัก วันนี้ผวภ.มารศรี สกุลหลิวเยี่ยมสโมสร ประกอบด้วยมอบจักรยานให้นร.ในรร.15 รร.ในอำเภอน้ำหนาวจำนวน 100 คัน มอบชุดความรู้อาเซียนสู่ชุมชนจากสร.ลสดพร้าว โดยนย.สุมาลัย. กองแก้ว

ให้กับรร.ผาเมืองฯ และประชุมพบปะกับสมาชิกสร.หล่มสัก