02-09-60 สร.พระนคร การอบรมเชิงปฏิบัติการ CPR สำหรับสื่อมวลชน

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ (พร้อมฝึกปฏิบัติ) การช่วยชีวิตพื้นฐาน (ซีพีอาร์ : CPR) และการใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (เออีดี : AED) หลักสูตรพิเศษสำหรับสื่อมวลชน

 

เรียน ท่านสื่อมวลชน

 

ด้วยคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สโมสรโรตารีพระนคร จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ (พร้อมฝึกปฏิบัติ) การช่วยชีวิตพื้นฐาน (ซีพีอาร์ : CPR) และการใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (เออีดี : AED) หลักสูตรพิเศษสำหรับสื่อมวลชน :

 

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 8.30 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมเก้งเผือก ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์ สวนสัตว์ดุสิต

ถนนพระรามที่ 5 แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ

 

จึงขอเรียนเชิญท่านและผู้ร่วมปฏิบัติงานสื่อมวลชนใกล้ตัวท่าน ร่วมรับการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งจำกัดจำนวนผู้รับการอบรมเพียง 30 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

 

อนึ่ง สื่อมวลชน เป็นบุคคลสำคัญของสังคม ผู้มีวิชาชีพ ที่ต้องเผชิญความท้าทายสูงขึ้นเรื่อยๆ ในยุคที่สื่อสังคม (Social Media) มีอิทธิพลต่อการเสนอข่าว ซึ่งส่งผลต่อการต้องแข่งกับเวลา อีกทั้งกับต้องเผชิญกับความยากลำบากในการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมและสภาวการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้ หรือมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยนานัปการ นอกจากนี้ท่านยังสามารถนำความรู้ที่ได้ มาร่วมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ทางด้านการช่วยชีวิตให้กับประชาชนทั่วไป

 

ขอท่านได้โปรดแจ้งยืนยันการร่วมการอบรมนี้กับ คุณสุพรรณ วิบูลย์มา โทร 081-8438079 หรือ อีเมล supan3350@gmail.com ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2560

 

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านมาในโอกาสนี้ด้วย

 

พ.ต.อ.นพ.โสภณ กฤษณะรังสรรค์

ที่ปรึกษาอาวุโส คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ    

 

นายวิรัตน์ งามขำ

นายกสโมสรโรตารีพระนคร ปี 2561-2562