25-08-60 สร.พระศรีสุริโยทัย โครงการมอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุ

สโมสรโรตารีพระศรีสุริโยทัย-อยุธยา ร่วมกับสโมสรโรตารีพระนคร นำโดยนย.ปทิตตา สกุลหลิว จัดกิจกรรม "โครงการมอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุ" ในชุมชนหมู่ 2,3,4,5,6 ต.บ้านป้อม จำนวน 200 คน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น. จึงกราบเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมกิจกรรมค่ะ