24-08-60 สร.วัดสิงห์ มอบหม้อก๋วยเตี๋ยวไร้สารตะกั่ว

24 ส.ค.60 สร.วัดสิงห์ มอบหม้อก๋วยเตี๋ยวไร้สารตะกั่วให้กับโรงเรียนต่างๆในจังหวัดชัยนาท ไว้ปรุงอาหารกลางวันให้นักเรียน มอบให้ 17 โรงเรียน และมอบให้ชุมชน 22 คน รวมมอบหม้อ 39 ใบ ณ โรงเรียนวัดวังหมัน ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท