ข่าวงานสวดพระอภิธรรม


  • ภาค 3350 โรตารีสากล โดย ผวภ.มารศี สกุลหลิวขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อการจากไปของ อผภ. ชยันต์ เธียรปัญญาสโมสรโรตารีลำปาง ผู้ว่าการภาค 3360 ปี 2529-30 "โรตารีสร้างความหวัง" - สว...