19-08-60 สร.กล้วยน้ำไท ร่วมกิจกรรมทันตกรรม

คลิปข่าว ที่ สร. กรุงเทพกล้วยน้ำไท ร่วมกับ สร. พระพุทธบาทสระบุรี จัดกิจกรรมทันตกรรม  ที่ อ.พระพุทธบาท จ. สระบุรี เมื่อ 19 ส.ค. ที่ผ่านมา ได้ลงทีวีท้องถิ่น ด้วยค่ะ

คลิปข่าวทีวีท้องถิ่นครับ: https://youtu.be/mA1EAYx5MF8

อีกคลิปข่าวครับ: https://www.youtube.com/watch?v=wRieGl974NY&feature=youtu.be