27-08-60 สร.ราชเทวี ร่วมแจกแว่นตา ชุมชนวัดใหม่ ท่าอิ

27 สค. 60 เวลา 9.00-13.30น. สโมสรโรตารีเชียงใหม่ใต้ ร่วมกับสโมสรราชเทวี และร้านแว่นตาสวนดอก ได้บำเพ็ญประโยชน์ มอบแว่นสายตายาว ให้แก่ชุมชน วัดใหม่ท่าอิฐ จำนวน 200 คน