29-08-60 สร.ลพบุรี ส่งมอบรถโดยสารปรับอากาศ ให้โรงเรียนฯ

พรุ่งนี้(29/8/2560) สร.ลพบุรีจะร่วมส่งมอบรถโดยสารปรับอากาศให้โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนพิการซำ้ซ้อน ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดลพบุรีครับ