28-08-60 สร.นครสวรรค์ เตรียมทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

28 สค. 2560 คณะกรรมการสโมสรนครสวรรค์ สำรวจ รร.เพื่อทำโครงการ"เศรษฐกิจพอเพียง"น่าสนใจมากๆครับ

มีทั้งเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลา เลี้ยงหมู ปลูกผักปลอดสารพิษ ปลูกข้าว ได้ 3 ประสาน รร. ชุมชน สโมสรโรตารี

สโมสรใดสนใจสนับสนุน เชิญติดต่อสโมสรโรตารี่นครสวรรค์ นย.สมชาย พัฒนาธรชัย