รายชื่อสโมสรอินเตอร์แรคท์ในภาค

รายชื่อสโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350
1. สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนอำนวยศิลป์ ในอุปถัมภ์สโมสรโรตารีบางรัก
2. สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก ในอุปถัมภ์สโมสรโรตารีวัฒนา ในพระอุปถัมภ์ฯ
3. สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนอัสสัมชัญ ในอุปถัมภ์สโมสรโรตารีบางรัก
4. สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนบางกะปิ ในอุปถัมภ์สโมสรโรตารีบึงกุ่ม
5. สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ในอุปถัมภ์สโมสรโรตารีกรุงเทพใต้
6. สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนบางกอกพัฒนาในอุปถัมภ์สโมสรกรุงเทพ
7. สโมสรอินเตอร์แรคท์ชุมชนกรุงเทพรัตนโกสินทร์ ในอุปถัมภ์สโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์
8. สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ในอุปถัมภ์สโมสรโรตารีราษฎร์บูรณะ
9. สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนบดินทรเดชา ในอุปถัมภ์สโมสรโรตารีกรุงเทพตะวันออก
10. สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บํารุง ในอุปถัมภ์สโมสรโรตารีบางปะอิน
11. สโมสรอินเตอร์แรคท์ชุมชนกรุงเทพ  ในอุปถัมภ์สโมสรโรตารีกรุงเทพเบญจสิริ
12. สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนอินทร์บุรี ในอุปถัมภ์สโมสรโรตารีสิงห์บุรีวีรชน
13. สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ในอุปถัมภ์สโมสรโรตารีพระนครศรีอยุธยา
14. สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ในอุปถัมภ์สโมสรโรตารีกรุงเทพ
15. สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์  ในอุปถัมภ์สโมสรโรตารีนครสวรรค์
16. สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา  ในอุปถัมภ์สโมสรโรตารีรังสิต
17. สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนนครสวรรค์  ในอุปถัมภ์สโมสรโรตารีนครสวรรค์
18. สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์  ในอุปถัมภ์สโมสรโรตารีนคร นนทบุรี
19. สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล (สตรีวิทยา 3) ในอุปถัมภ์สโมสรโรตารีหนองแขม
20. สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนนนทรีวิทยา ในอุปถัมภ์สโมสรโรตารีกรุงเทพ พระราม 3 /  สโมสรโรตารีสาธร
21. สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนวัดราชาธิวาส ในอุปถัมภ์สโมสรโรตารีพระปิ่นเกล้าธนบุรี
22. สโมสรอินเตอร์แรคท์ชุมชนราชเทวี ในอุปถัมภ์สโมสรโรตารีราชเทวี
23. สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ในอุปถัมภ์สโมสรโรตารีบางเขน
24. สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนนานาชาติรวมฤดี ในอุปถัมภ์สโมสรโรตารีกรุงเทพใต้
25. สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ในอุปถัมภ์สโมสรโรตารีกรุงเทพเบญจสิริ / สโมสรโรตารีกล้วยน้ำไทย
26. สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนสารวิทยา ในอุปถัมภ์สโมสรโรตารีบางเขน
27. สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ในอุปถัมภ์สโมสรโรตารีพระขโนง
28. สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในอุปถัมภ์สโมสรโรตารีบางรัก
29. สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ในอุปถัมภ์สโมสรโรตารีสี่แคว
30. สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนสตรีนนทบุรี ในอุปถัมภ์สโมสรโรตารีนนทบุรี
31. สโมสรอินเตอร์แรคท์สีกัน ในอุปถัมภ์สโมสรโรตารีดอนเมือง
32. สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนสิริรัตนาธร ในอุปถัมภ์สโมสรโรตารีสวนหลวง / สโมสรโรงตารีกรุงเทพนวมินทร์
33. สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนศรีพฤฒา ในอุปถัมภ์สโมสรโรตารีกรุงเทพนวมินทร์
34. สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ในอุปถัมภ์สโมสรโรตารีดุสิต
35. สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ในอุปถัมภ์สโมสรโรตารีกรุงเทพบางลำพู
36. สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนเทพลีลา ในอุปถัมภ์สโมสรโรตารีสวนหลวง
37. สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล ในอุปถัมภ์สโมสรโรตารีท่าเรือ
38. สโมสรอินเตอร์แรคท์เทพลีลา ในอุปถัมภ์สโมสรโรตารีกรุงเทพพัฒนาการ
39. สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ในอุปถัมภ์สโมสรโรตารีเจริญนคร
40. สโมสรอินเตอร์แรคท์วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา ในอุปถัมภ์สโมสรโรตารีพระปิ่นเกล้าธนบุรี
41. สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนวัดราชบพิธ ในอุปถัมภ์สโมสรโรตารีธนบุรี / สโมสรโรตารีปทุมวัน
42. สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ในอุปถัมภ์สโมสรโรตารีสาธร
43. สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง ในอุปถัมภ์สโมสรโรตารีอ่างทอง
44. Interact Club of CIA FIRST International School Sponsored by the Phnom Penh Rotary Club.
 
หมายเหตุ:สโมสรที่ไม่ได้อยู่ใน Listing of Club-Sponsored Organizations ของโรตารีสากล (ก่อตั้งแล้ว)
45. สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในอุปถัมภ์สโมสรโรตารีกรุงเทพบางลำพู
46. สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนสตรีวิทยา ในอุปถัมภ์สโมสรโรตารีกรุงเทพบางลำพู
47. สโมสรอินเตอร์แรคท์วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี ในอุปถัมภ์สโมสรโรตารีสัมพันธวงศ์
 
• สโมสรที่กำลังก่อตั้ง
- สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนเทพศิรินทร์ ร่มเกล้า ในอุปถัมภ์สโมสรโรตารีบางเขน และสโมสรโรตารีพัฒนาการ
- สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ในอุปถัมภ์สโมสรโรตารีบางกรวย สโมสรโรตารีนนทบุรี และสโมสรโรตารีปากเกร็ด
- สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ในอุปถัมภ์สโมสรโรตารีกรุงเทพนวมินทร์