5-8 กย. 60 สี่สโมสรในจังหวัดลพบุรี-โครงการวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

โครงการวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก GG.no.1748874

เป็นการทำร่วมกันของสโมสรโรตารีลพบุรี พระนารายณ์ลพบุรี บ้านหมี่ พระราเมศวรลพบุรี บางรัก ปทุมวัน Pusan-Ulsukdo D.3661 Korea

โดยจะทำการฉีดเข็มที่1ตามลำดับดังนี้

5 กันยายน ที่ร.พ.ท่าวุ้ง จำนวนเด็ก 101 คน

6 กันยายน ที่ร.พ.โคกสำโรง จำนวนเด็ก 49 คน

7 กันยายน ที่เทศบาลบ้านหมี่ จำนวนเด็ก 107 คน

8 กันยายน ที่หอประชุมเทศบาลเขาสามยอด จำนวนเด็ก 443 คนและมีการอบรมให้ความรู้กับ อสม.ในวันเดียวกัน

 

นย.ศิริชัย สร.ลพบุรี ขึ้นกล่าวเปิดงานที่โรงพยาบาลท่าวุ้งลพบุรีในงานรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก