30-08-60 สร.วัดสิงห์ ประชุมเตรียมงาน

30 ส.ค.60 สโมสรโรตารีวัดสิงห์ ประชุมสัญจร เพื่อปรึกษาหารือเตรียมงาน ปั่นเปิดหม้อ หารายได้ ทำโครงการร่วมกับ สร.กรุงเทพวิภาวดี เอาหม้อไปบริจาคให้โรงเรียนต่างๆไว้ปรุงอาหารกลางวัน