02-09-60 สร.พระนคร-ประชุมสัญจร และอบรม CPR

ในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 60 สโมสรโรตารีพระนคร มีโปรแกรมฝึกอบรม CPR. ที่ สวนสัตว์ดุสิต 8:00 น.12:00 น.
โดย คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( พล.ต.ตรี นพ.โสภณ กฤษณะรังสรรค์)
 
12:30-14:00 น.เปิดประชุม" เสวนากิจกรรมของสโมสร"