03-09-60 สร.บางปะอิน-คัดกรองมะเร็งฯ

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์  สโมสรโรตารี่บางปะอินร่วมกับ รพสต.คลองหนึ่ง บางขันธ์ จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป (กลุ่มเสี่ยง) ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 ณ.ชุมชนหมู่บ้านไวท์เฮ้าส์ ซ.5  จ.ปทุมธานี เวลา 8.30 น.เป็นต้นไป