11-09-60 สร.บางแคธนบุรี 50 - แจกแว่นสายตายาว

11-09-60 เวลา 13.00 - 15.30น. สร.บางแคธนบุรี 50 มอบแว่นสายตายาว ตามโครงการบริการชุมชน จำนวน 5,000 อัน ณ เขตภาษีเจริญ