11-09-60 สร.กรุงเทพบางขุนเทียน - เลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ บ้านบางแค 2

สร.กรุงเทพบางขุนเทียน จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุที่บ้านพักคนชรา บางแค 2 เลี้ยงอาหาร แจกแว่นสายตายาว  ยาและแจกปัจจัย