21-09-60 สร.สาทร - กิจกรรมการวัดแว่นสายตาสั้น 09.00น.

บริการชุมชนสโมสรโรตารีสาทร ได้จัดกิจกรรมการวัดแว่นสายตาสั้นเพื่อน้องในโครงการ "มอบความสุขให้น้องได้เห็นโลกสวยคมชัด" ณ โรงเรียนวัดดอน เวลา 09.00 และโรงเรียนวัดยานนาวา เวลา 14.00น.