01-08-60 ประชุมสภาอดีตผู้ว่าการภาค ครั้งที่ 1

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 การประชุมสภาอดีตผู้ว่าการภาค 3350 ครั้งแรกของวาระนี้ มีผู้นำภาคเข้าร่วมการประชุมมากเป็นพิเศษรวม 23 ท่าน ขอขอบคุณในมิตรภาพที่แสนอบอุ่นจากทุกท่านค่ะ

อผภ.ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์
ประธานสภาอดีตผู้ว่าการภาค3350 ปี 2560-61