30-09-60 สร.ปากเกร็ดนนทบุรี - พญาเย็นโมเดล ครั้งที่ 1

สร.ปากเกร็ดนนทบุรี คืนธรรมชาติให้ป่าโครงการปลูกป่าชุมชน "พญาเย็นโมเดลครั้งที่ 1"  วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 ณ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี