30/09-01/10/60 สร.บางคอแหลม - ทัศนศึกษาผู้นำเด็กฯ

วันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560 สร.บางคอแหลม จัดกิจกรรมอบรมและทัศนศึกษาผู้นำเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 17/2560-61