02-10-60 สร.ท่าเรือ - จัดมอบเก้าอี้พลาสติก จำนวน 60 ตัว

วันนี้ 2 ต.ค.2560 สร.ท่าเรือ ภาค 3350 โดย นย.จุฑามาศ และคณะมวลมิตร  ได้จัดมอบเก้าอี้พลาสติก จำนวน 60 ตัว ให้โรงเรียนวัดท่างาม อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โดยการบริจาคของสมาชิก ใน สร.ท่าเรือ