07-10-60 สร.สวนจิตรลดา-สร.กรุงเทพเบญจสิริ-สร.อ่างทอง-สร.อุทัยธานี ร่วมกันจัดงานโรตารีวันเดย์ 10.30น.

เรียนเชิญมวลมิตรโรเเทเรียนร่วมกิจกรรม ด้วยกันคะ เรือล่องเเมน้ำสะเเกกรังเเละพิธีใส่บาตรทางน้ำตอนเช้า ท่านที่สะดวกให้เตรียมชุดผ้าไทยไปใส่ตอนตักบาตรด้วยนะคะ

สร.สวนจิตรลดา ร่วมกับ สร คู่มิคร คือ  สร.อุทัยธานี เเละ สร.อ่าทอง เเละ สร.กรุงเทพเบญจสิริ

ร่วมจัดงานโรตารีเดย์ ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2560 ณ เทศบาล ต.ตลุกดู่  อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

โดยมีกิจกรรมดังนี้

1 ตรวจสุขภาพ 

2 ตรวจมะเร็งตับ มะเร็งลำไส้

3 ตรวจมะเร็งปากมดลูก

4 มอบแว่นตา สายตายาวผู้สูงอายุ

5 มอบอุปกรณ์กีฬา

6 อบรมเเละมอบ เก้าอี้นั่งถ่านพร้อมสมุนไพร

 

 

7 ตุลาคม  60(เทศบาลตลุกดู่)

09.00น.ลงทะเบียน

10.00น.ตรวจสุขภาพประชาชน แจกแว่นตาและอุปกรณ์กีฬา 7 โรงเรียน

12.00น.รับประทานอาหาร

13.00น ตรวจสุขภาพประชาชนเเละแจกแว่นตา

15.00น.ให้อาหารลิงป่าเขาปฐวี

15.30น.เดินทางกลับเมืองอุทัยธานี

16.00 น.ไหว้หลวงพ่อพุทธมงคล

16.30 น.ไหว้สมเด็จพระปฐมฯชมบรรยากาศเมืองอุทัย ยอดเขาสะแกกรัง ปิดทองฝ่าพระพุทธบาทจำลอง ชมระฆัง 100 ปี ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์

17.30น พาเดินชมถนนคนเดิน ตรอกลงยา จับจ่ายซื้อสินค้าพื้นเมือง

18.30น.รับประทานอาหารร้านบัวหลวง

21.00น เข้าที่พัก โรงแรมซีทูยู

 

8 ตุลาคม 2560

07.00น ตักบาตรทางน้ำ ชม เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของฝากตลาดสดเทศบาลเมืองอุทัยธานี

08.00 น.กลับมารับประทานที่โรงแรม เก็บสัมภาระ

09.00 น.ไหว้หลวงพ่อฤษีลิงดำวัดท่าซุง ชมความความและเก็บภาพวัดท่าซุงและให้อาหารปลา

11.00 น.ลงเรือ ล่องเเม่น้ำสะเเกกรังชมทัศนียภาพริมสองฝั่งสะแกกรังและรับประทานอาหารบนเรือ

13.30 น.เสร็จสิ้นภารกิจ

 

คณะเดินทางกลับ กทม.โดยสวัสดิภาพ