04-02-61 สร.สวนหลวง - 30 ปี สร.สวนหลวง วันวานยังหวานอยู่

ขอเรียนเชิญ มวลมิตรโรแทเรียนต่างสโมสรทุกท่าน ร่วมงานเฉลิมฉลอง 30 ปี สโมสรโรตารีสวนหลวง

ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.30น ณ ภัตตาคารจรินทิพย์ ถ.ศรีนครินทร์ กทม.

ภายในงาน จัดความสนุก "วันวานยังหวานอยู่" ให้ทุกท่านได้ดื่มด่ำ บรรยากาศย้อนยุค ดนตรีดี อาหารอร่อย

และได้ร่วมทำบุญกัน โดยรายได้ หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำเงินไปสมทบให้แก่เด็กพิการซ้ำซ้อน โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา

จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน นะค๊ะ

ติดต่อขอซื้อบัตรได้ที่

ประธานจัดงาน: อผภ.ประวิทย์ โรจน์ขจรนภาลัย 088-782-4951

นายกสโมสร : นย.จิรวดี หอมเพชร 096-961-9987

เลขาฯสโมสร: นยล.ณภัชศา ธาราชีวิน 092-6696461