08-10-60 สร.เกษมราษฎร์คลองเตย - วิ่งด้วยใจให้น้องป้องกันมะเร็งปากมดลูก

มอบรายได้จากการจัดงานวิ่ง..วิ่งด้วยใจให้น้องป้องกันมะเร็งปากมดลูก...ที่ห้างเดอะเซ็นส์.โดยสมีโมสรเกษมราษฏร์คลองเตย.สโมสรกรุงเทพสุวรรณภูมิ.สโมสรบางกรวยนนทบุรีร่วมจัด.รายได้เพื่อซื้อวัคซีนฉีดป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้กับเด็กเล็ก.ได้เงินจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้.620,000บาท.(หกแสนสองหมื่นบาท).มอบให้สมาคมสูตินารีเวช.