ใบตอบรับ การเข้าร่วมงานอบรมเยาวชนผู้นำโรตารี (RYLA2017)